ECI UBI – Riżultati u Perspettivi

Għeżież firmatarji u segwaċi tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej “Ibda Dħul Bażiku Inkondizzjonat (UBI) madwar l-UE”

1. Dħul Bażiku ECI – Riżultati u Perspettivi

L-ewwelnett, grazzi kbira lil dawk kollha li organizzaw, appoġġjaw u xerrdu b'mod attiv id-Dħul Bażiku tal-ECI. Corona, il-klima politika (gwerra tal-Ukrajna), in-natura fil-biċċa l-kbira mhux magħrufa tal-istrument ta' parteċipazzjoni tal-ECI u l-appoġġ finanzjarju żero għall-ħidma tagħna mill-istituzzjonijiet tal-UE ma għamluhiex faċli.

Minkejja dan, aktar minn 296 elf iffirmaw id-dħul bażiku tal-ECI. F'termini ta' kworum minimu, Spanja tinsab fl-ewwel post, segwita mis-Slovenja u l-Italja. Il-Ġermanja laħqet ir-raba’ post fl-UE b’aktar minn 1 elf firma, li qabeż il-kworum minimu b’70 fil-mija. Bħala paragun, id-dħul bażiku tal-ECI fl-104/2013 iffirma biss 14 elf fl-UE-275 (eskluż ir-Renju Unit), u fil-Ġermanja madwar 27 elf biss (40 fil-mija tal-kworum minimu dak iż-żmien). Spanja, l-Italja, il-Greċja u l-Latvja għamlu kisbiet qawwija din id-darba. Hawn huma r-riżultati tal-ECI tal-55/2013, hawn ir-riżultati tal-ECI tal-14/2013, ir-riżultati tal-ECI attwali hawn jew hawn.


Madankollu, ma lħaqniex il-mira ta' miljun firma. F'xi pajjiżi tal-UE, ix-xettiċiżmu tal-UE kiber jew ħafna (għadhom) ma jistgħux jagħmlu xejn mal-UE. Eżempju: Ir-referendum dwar id-dħul bażiku fl-Awstrija rċieva madwar 169 elf firma. Madankollu, id-dħul bażiku tal-ECI kien iffirmat minn inqas minn erbat elef ċittadin fl-Awstrija. Pajjiżi oħra, bħal Franza, il-Belġju jew il-Bulgarija, baqgħu ferm taħt il-livell preċedenti tagħhom fl-ECI ta' din is-sena.

Madankollu, minbarra li żidna n-numru totali ta’ firem u ż-żieda f’xi pajjiżi, ksibna suċċess kbir fuq il- pjattaforma onlajn għall-futur tal-Ewropa: "Wieħed mill-mekkaniżmi issuġġeriti l-aktar ta' spiss biex l-Ewropa ssir aktar inklużiva u soċjalment ġusta hija l-garanzija ta' Dħul Bażiku Inkondizzjonat fl-UE kollha."(Pjattaforma tar-Rapport Finali, paġna 44)

Outlook: Se nużaw kemm appoġġ akbar għall-ECI kif ukoll suċċess fuq il-pjattaforma onlajn biex insiru involuti b'mod aktar attiv fil-politika tal-UE. In-netwerking tal-atturi tad-dħul bażiku fil-livell Ewropew, li ġie msaħħaħ bid-Dħul Bażiku tal-ECI, huwa wkoll inkoraġġanti. Sabiex titkompla l-kooperazzjoni ppruvata ta’ solidarjetà fil-livell Ewropew, twaqqfet “Inizjattiva Ewropea Inkondizzjonata ta’ Dħul Bażiku (UBI).

2. Ibqa 'infurmat

Jekk tixtieq tkompli tkun infurmat dwar l-attivitajiet dwar id-dħul bażiku fil-livell Ewropew, tista’ tabbona għan-newsletters ta’ organizzazzjonijiet ta’ dħul bażiku f’pajjiżek. Jew segwuna fuq Facebook https://www.facebook.com/ECIUBI. Tista 'wkoll tabbona għall- Gazzetta tad-Dħul Bażiku ta' Kuljum

3. UBI4ALL tkompli wkoll!

Inkomplu!
U kompli tiġbor għar-raffle tad-dħul bażiku tagħna f'UBI4ALL sabiex in-nies ikunu jistgħu jesperjenzawha reali. L-aktar reċenti, Balázs, żagħżugħ mill-Ungerija, rebaħ Dħul Bażiku Ewropew ta' 800 Euro fix-xahar. Qabel dan, Lucie minn Franza u Thomas mill-Irlanda. Min se jkun imiss?

Il-pjan inġenjuż tagħna: jekk jingħaqdu diversi miljuni ta’ nies UBI4ALL, se jkun faċli li l-inizjattiva taċ-ċittadini li jmiss tagħna għad-dħul bażiku fl-Ewropa tkun suċċess. Allura, għid lil sħabek kollha dwar UBI4ALL! Mill-mod, nies mill-pajjiżi kollha fl-Ewropa issa jistgħu jirreġistraw għall-lotterija – mhux aktar biss mill-pajjiżi tal-UE.

Għeżież qarrejja, ibqgħu b'saħħithom u impenjati għad-dħul bażiku!

Klaus Sambor, l-Awstrija
Ronald Blaschke, il-Ġermanja

%d Bloggers bħal dan: